Pilianto, Joko, Xiayu Hu, Hadiatullah Hadiatullah, Tshenolo Tsheko, Asim Munawar, A.S. Abou El-Ela, Wen-Wu Zhou, and Zeng-Rong Zhu. 2022. “Consumer Perception of Insect-Based Foods in the Community of Zhejiang University.”. BERKALA PENELITIAN HAYATI JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCHES 28 (1), 51-56. https://doi.org/10.23869/bphjbr.28.1.20228.